top of page
11062b_0ad7b3b5f9534df39883435b729afca1_

+48 571 249 270

Mentoring

Dla kadry kierowniczej
Dla menedżerów w rozwoju
Dla menedżerów branży finansowej

Konsulting w obszarach:

Zarządzanie zespołem

Priorytetyzowanie zadań

Rozpoznanie i wykorzystanie potencjału ludzi

Budowanie zespołu

Przepływ informacji w zespole

Wsparcie prac projektowych

Budowa działów finansowych

Rozwój współpracy pomiędzy departamentami

Mapowanie procesów w działach finansowych

Coaching – obszary:

Budowanie poczucia wartości

Life balanse

Budowanie autorytetu i pozycji w zespole

Budowanie otwartości na zmiany

Szybkość decyzji

Sprawne zarządzanie

Szkolenia miękkie

Asertywność
Zarządzanie czasem
Motywacja
Zarządzanie stresem
Przywództwo
 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page